Znanost o steroidima

Eksperiment običajno poteka v laboratoriju ( laboratorijski eksperiment ), lahko pa tudi izven laboratorija, na terenu ali v zanj posebej prirejeni situaciji v naravnih pogojih ( terenski , naravni eksperiment ), saj mnogo pojavov v laboratoriju ne moremo raziskovati, ker bi s tem onemogočili naraven in spontan potek. Laboratorjiska situacija je neživljenjska, umetna in v primerjavi z življenjem bistveno poenostavljena. Poskus v naravni situaciji pa na žalost ne more biti tako dobro nadzorovan (kontrola pogojev) kot laboratorijski.

Znanost o steroidima

znanost o steroidima

Media:

znanost o steroidimaznanost o steroidimaznanost o steroidima

http://buy-steroids.org